Παρακαλώ περιμένετε
Βοήθεια
Logo
Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου σύμφωνα με τον Ν.4014/2011Εξαιρέσεις

Eισάγετε επιφάνειες και τιμή ζώνης.     Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα.     Για βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, κάνετε κλίκ στο κουμπί με το ερωτηματικό.


Τιμή ζώνης ?
Θέση
Νομιμότητα κτιρίου
Κοινωνικός Συντελεστής Όχι
Κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (>67%) σε συνδιασμό με εισοδηματικά κριτήρια ?
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% (Τροπολογία με το άρθρο 70 του Ν.4042/2012) ?
Παλιννοστούντες ομογενείς (Τροπολογία με το άρθρο 70 του Ν.4042/2012) ?
Πληρωμή προστίμου
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
Περιγραφή
Ανέγερση ?
Χρήση ?
Εμβαδόν αυθαίρετων κτισμάτων κύριας χρήσης μ²
Εμβαδόν αυθαίρετων κτισμάτων βοηθητικής χρήσης Διευκρίνηση μ²
Υπέρβαση Ύψους Διευκρίνηση ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιφάνεια πισίνας
Ειδικές κατηγορίες
Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις
Αριθμός παραβάσεων Βοήθεια
Αυτόματος Υπολογισμός αναλυτικού προϋπολογισμού
Πληροφορίες
Ακίνητο
Ιδιοκτήτης

Εισάγετε πρώτα τα απαιτούμενα δεδομένα

Ημέρες Απασχόλησης Νόμιμη αμοιβήΣυνολική επιφάνεια αυθαιρεσιών

Στοιχεία Μηχανικού:
Ονοματεπώνυμο Εταιρία ή Τ.Ε.
Ειδικότητα Αρ. ΤΕΕ * Εμπειρία * (έτη)
Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.
Email Τηλέφωνο FAX
Α.Φ.Μ. * ΔΟΥ
Ιδιοκτήτης:
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. *
Τηλέφωνο *
Α.Φ.Μ. * ΔΟΥ *
Έργο:
Περιγραφή
Διεύθυνση Πόλη Δήμος * Τ.Κ. *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ:
Παράβολο: 0,00  Παράβολα
Πρόστιμο: 0,00
Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται έπειτα απο γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη σύμφωνα με τον Ν.3919/2011 Αμοιβή

Πληροφορίες:
- Η ρύθμιση αφορά αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2011 (ημερομηνία κατάθεσης του νόμου στη βουλή)
- Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά απο τον αρμόδιο μηχανικό έως 31 Μαΐου 2013. Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται ψηφιακά έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής του ΦΕΚ A 209 / 21.09.2011.
Ο Νόμος για ορισμένες αυθαιρεσίες, χρήζει διευκρινήσεων και στους υπολογισμούς γίνονται παραδοχές, με επιφύλαξη ως προς την ορθότητα.
Δείτε τα παραδείγματα υπολογισμών και όλες τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις που έχει αναρτήσει το ΥΠΕΚΑ, εμπλουτισμένες με φίλτρο αναζήτησης
Ελέγξτε εάν το ακίνητο που σας ενδιαφέρει είναι Διατηρητέο ή ανήκει σε Παραδοσιακό Οικισμό.
Η εφαρμογή θα ανανεώνεται αυτόματα έπειτα απο κάθε διευκρινηστική εγκύκλιο ή τροποποίηση.

Copyright 2010 © Σολιδάκης Μιχάλης.
Όροι χρήσης